flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

       Функції, повноваження, завдання суду та перелік підсудних справ

        Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

        Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

        Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

        Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

        Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.

        Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

        Артемівський міськрайонний суд Донецької області є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

        Артемівський міськрайонний суд Донецької області спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

        За рішенням зборів суддів в Артемівському міськрайониму суді Донецької області запроваджено спеціалізацію із здійснення кримінальних проваджень відносно неповнолітніх та обираються слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом.

    Згідно розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за № 2710/38-14 від 02 вересня 2014 року «Про визначення теріторіальної підсудності справ» Артемівському міськрайонному суду Донецької області визначена підсудність справ Єнакіївського міського суду Донецької області та Жданівського міського суду Донецької області.