flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Стаття 48 Цивільного процесуального кодексу України

                                                 Сторони

 1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.
 2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Стаття 49 Цивільного процесуального кодексу України

                          Процесуальні права та обов’язки сторін

 1. Сторони користуються рівними процесуальними правами.
 2. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 43 цього Кодексу:
 1. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розгляда­ється за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого судового засідання у справі.
 2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускаєть­ся в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження, - до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

 1. У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої та частинами третьою і четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлен­ня копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявни­ку відповідну заяву, про що зазначає у рішенні суду.
 2. Суд не приймає відмови від позову, зменьшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку від представляє.
 3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.
 4. Заявник та заінтересовані особи у справах окремого провадження мають права та обов’язки сторін, крім випадків, передбачених у розділі IV цього Кодексу.

 

 

Стаття 54 Цивільного процесуального кодексу України

           Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

 1. Якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред’явити вимоги до сто­рони, така сторона зобов’язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю осо­бу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. До такої заяви пови­нні бути додані докази про направлення її копії особі, про залучення якої як третьої особи подана заява.
 2. У разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд спра­ви обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред’явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред’явленого цією третьою особою до такої сторони.

 

 

Стаття 131 Цивільного процесуального кодексу України

Обов’язок учасників судового процесу повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання

 1. Учасники судового процесу зобов’язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час провадження справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електро­нної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на остан­ню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судо­вого процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

 1. Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і фак­сів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини першої цієї статті застосовується також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

 1. Учасники судового процесу зобов’язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з’явилися в судове засідання без поважних причин.