flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам'ятка для представників ЗМІ

                                        ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ 

      

Відповідно до вимог статті 129 Конституції України, статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 6 Цивільного процесуального кодексу України, статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

Присутність журналіста (якщо він не є стороною по справі) в залі судового засідання залежить від того, яким є цей процес - відкритим, чи закритим.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Наприклад, здійснювати звукозапис на диктофон, чи робити фото мобільним телефоном тощо.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення, (ч. 7 ст. 27 КПК України).

Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь- якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили.

Рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області (як і інших судів України) розміщуються в Єдиному держав­ному реєстрі судових рішень(http://reyestr.court.gov.ua/). Відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

     Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засі­дання допускаються з дозволу суду, в порядку, встановленому процесуальним законом.

     Тобто, на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

                                               УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО!

    Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транс­лювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАН­НЯМ на ім'я головуючого судді у справі. При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвапи про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання, тож не варто перейматися, що щось не вдасться зафіксувати.

     Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до суду з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду. А також подати клопотання про здійснення трансляції.

     Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про облаштування місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо. Клопотання на редакційному бланку можна надіслати поштою Клопотання можна подати безпосередньо до канцелярії суду, чи передати прес-секретарю суду. Якщо до суду надійшло кілька запитів щодо проведення зйомок від кількох ЗМІ. але технічних можливостей для цього бракує, то суд дає можливість ЗМІ самостійно визначити, хто і як зніматиме засідання і як інші ЗМІ отримають відзняті матеріали. Суд є неупередженим щодо всіх ЗМІ та журнапістів.

 

         ОСОБЛИВОСТІ ФОТО-1ВІДЄОЗЙОМКИ У ПРИ­МІЩЕННІ СУДУ, ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ВІДВІДУВАЧІ В ОЧІКУВАННІ ІНШИХ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ:

 

Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою.

 

Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відео­плівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

 

       ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ФОТО- ТА ВІДЕО- ЗЙОМКИ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ:

 

             

    ЖУРНАЛІСТИ, ПРИСУТНІ У ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ, МАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

- вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;

-заслуховувати стоячи рішення суду;

-звертатися до судді «Ваша честь»;

 -дотримуватися тиші;

 -виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

 -додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

 -утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил.

      ЗА ЕТИЧНИМИ ВИМОГАМИ В ЗАЛІ СУДУ НЕПРИЙНЯТНИМИ Є ТАКІ ДІЇ:

 

  - користування мобільним телефоном;

-внесення до зали судового засідання їжі чи напоїв та їх вживання;

-прослухування аудіозаписів;

-перегляд відео;

-голосна реакція на події під час судового процесу (викрики, жести тощо), а також будь-яка інша демонстрація свого ставлення до них;

-читання газет;

   -розмови;

  - інші дії, що зазвичай їх визнають неприпустимими в державних установах та публічних місцях.

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) - просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (стаття 129 Конституції України).

Суддю наділено досить великими процесуальними правами в разі порушення зазначених вище вимог. Процесуальне законодавство передбачає, що суддя може застосувати заходи процесуального примусу «негайно після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали».