flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

      Нагадування щодо виконання вимог фінансового контролю присяжними та подання ними Е-декларацій до 01 квітня 2018 року

 

     Відповідно до частини 1 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) від 14.10.2014 року №1700-УІІ особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

     Згідно підпункту « ґ » пункту 1 статті 3 Закону до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді).

     У зв'язку з наведеним, Артемівський міськрайонний суд Донецької області нагадує про необхідність подання присяжними до 1 квітня 2018 року електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

      Для підпису Е-декларації  присяжним необхідно завчасно отримати електронно-цифровий ключ.

      При заповненні Е-декларації слід керуватися  «Роз'ясненнями щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю», затверджені рішенням НАЗК від 11.08.2016 №3, які доступні за посиланням

      https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0.pdf

      Звертаємо увагу на те, що порушення вимог фінансового контролю, умисне недекларування або декларування недостовірної інформації є корупційними правопорушеннями, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Наслідки порушення вимог фінансового контролю визначені у статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а декларування недостовірної інформації або умисне неподання декларації суб'єктом декларування - у статті 366-1 Кримінального кодексу України.

 

 

         Згідно інформаційного листа  наданого Національним агентством з питань запобігання корупції від 17.12.2019 року щодо подання присяжними декларації таких типів як «кандидат на посаду»  і  «перед звільненням» повідомляє наступне:

         Підпункт «г» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону  України «Про запобігання  корупції»  визначає присяжних, як суб’єктів декларування, виключно  під час  виконання  ними обов’язків у суді.

          Отже, присяжні набувають статусу суб’єктів декларування, у зв’язку  із виконання ними обов’язків у суді.

          При цьому, частиною 1 статті 67 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік, крім випадків, коли продовження цього строку зумовлено необхідністю закінчити розгляд справи, розпочатої  за їхньою участю.

           Таким чином, при розгляді питання щодо обов’язку подання присяжними декларацій слід керуватися датою початку судового засідання, у якому особа виконує обов’язки присяжного (подається декларація за минулий  рік  як особи, яка претендує  на зайняття посади, згідно із вимогами абзацу 1 частини 3 статті 45 Закону)  та  датою закінчення судового засідання – датою судового рішення по справі, в якій особа виконувала обов’язок присяжного (подається декларація особи, яка  припиняє  діяльність, пов’язану  з  виконанням  функцій держави  або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, згідно із вимогами абзацу 1 частини 2 статті 45 Закону.