flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила пропускного режиму до адміністративної будівлі Артемівського міськрайонного суду Донецької області

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Артемівського

міськрайонного суду Донецької області

від 15.04.2021 року № 8

 

ПРАВИЛА
пропускного режиму до адміністративної будівлі Артемівського міськрайонного суду Донецької області

 1. Загальні положення

 1.1. Ці Правила пропуску осіб до приміщень Артемівського міськрайонного суду Донецької області (далі - Суд) та в’їзду на їх територію транспортних засобів (далі - Правила) визначають порядок пропуску осіб до приміщень Суду з метою забезпечення:

             1.3.Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, ст.162 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

Служба судової охорони:

             1.5.На вході до будівлі Суду обладнаний пункт пропуску з турнікетом, стаціонарним металодетектором арочного типу, ручними металошукачами, телефонним зв’язком та іншими засобами, призначеними для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.

            1.7. Службовий вхід до приміщення Суду обладнується пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

            1.8.Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення Суду, а також винесення таких цінностей за межі суду здійснюється з дозволу керівництва Суду.

            1.9. Для особистих речей (предметів) відвідувачів, які заборонено проносити до приміщення Суду, а також для великогабаритних речей (предметів) розміром не менше 60 х 40 х 20 см, перед постом пропуску охорони обладнані камери схову.

            1.10. Обладнання пункту пропуску та камер схову покладається на Суд.

            1.11. Організація охорони, пропускного режиму та внутрішньооб’єктового режиму в суді в робочі дні та години покладається на начальника Територіального управління Служби судової охорони у Донецькій області, голову Суду.

            1.12. Контроль за станом охорони, пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в суді покладається на керівника апарату Суду.

            1.13.Забезпечення охорони суду та підтримання громадського порядку в робочі дні та години покладається на пост пропуску охорони з числа співробітників підрозділу охорони Територіального управління Служби судової охорони у Донецькій області, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19 та згідно з цими Правилами, з використанням наявних спеціальних засобів (зброї), засобів зв'язку та Інших засобів.

            1.14. Забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму в Суді у робочий та неробочий час, вихідні та святкові дні покладається на пост пропуску охорони.

            1.15.У разі ускладнення оперативної обстановки під час охорони та підтримання громадського порядку, забезпечення пропускного і внутрішньооб’єктового режиму в Суді, пост пропуску охорони вживає заходи зі стабілізації ситуації. В робочі дні та години співробітники Служби за необхідності, з використанням засобів телефонного зв'язку, радіозв’язку можуть сповіщати і залучати додаткові сили (наряд) групи швидкого реагування чи резерву співробітників підрозділу охорони. У вихідні та неробочі дні та години чергові охоронці сповіщають про ускладнену ситуацію керівника апарату та далі діють за його вказівками.

             1.16. Працівники Служби після закінчення робочого часу здійснюють огляд приміщення Суду з метою забезпечення їх недоторканності, а також цілісності розташованого у їх приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього.

               У разі виявлення будь-яких порушень, працівник Служби повідомляє про них свого безпосереднього керівника, відповідальних осіб за пожежну безпеку Суду, а також керівництво Суду.

1.17. Примірники цих Правил розміщується в фойє Суду перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

2. Порядок пропуску осіб до приміщення Суду

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з Кодексом законів про працю України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату суду, а саме:

Напередодні святкових днів:

Перерва: з 12-00 до 12-45 год.

З 22-00 до 06-00 пропуск осіб до Суду заборонено, окрім співробітників Суду та у випадках, що можуть призвести до пошкодження, знищення (інших негативних наслідків) людських жертв, матеріальних цінностей.

Службі судової охорони та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:

  1. з метою ідентифікації осіб, які прибули до адміністративних будівель Суду, вимагати та перевіряти документ, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, е-посвідчення водія, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

Особа може подавати е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та е-посвідчення водія через Портал Дія з використанням мобільного додатка Порталу Дія, як електронну копію паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та/або національного посвідчення водія України. Особа може подавати е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та е-посвідчення водія через Портал Дія з використанням мобільного додатка Порталу Дія, як електронну копію паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та/або національного посвідчення водія України.

Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та е-посвідчення водія пред’являється особою па електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія без додаткового пред’явлення паспорта громадянина України у формі картки та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та/або національного посвідчення водія України.

Перевірка достовірності е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та е-посвідчення водія здійснюється за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує отримання даних з Реєстру інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС на запит Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», інший офіційний документ, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ) у робочий та неробочий час, вихідні та святкові дні покладається на пост пропуску охорони.

  1. здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять до приміщення суду, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;
  2. загримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути до приміщення суду, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які с при них, і передавати їх правоохоронним органам;
  3. не допускати громадян до окремих приміщень суду, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;
  4. використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України "Про Національну поліцію".
  5. вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна суду;
  6. застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису;
  7. оглядати прилеглу територію, приміщення суду;
  8. залучати за погодженням з керівниками правоохоронних та Інших державних органів їх працівників, співробітників, військовослужбовців, технічні та інші засоби;
  9. застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами України "Про Національну поліцію" та "Про охоронну діяльність"

2.2. В робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні Суду можуть перебувати:

            У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення Суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. Безперешкодно, зокрема в робочі та неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення суду, за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, працівники апарату суду.

2.4. Інформація щодо осіб (за виключенням працівників суду), які пропускаються до приміщення Суду в робочі дні та години зазначається співробітниками Служби судової охорони (посту пропуску охорони) в журналі обліку відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні та на території суду).

2.5. Під час карантинного періоду, запровадженого Кабінетом Міністрів України, з метою дотримання карантинних заходів, співробітниками Служби під час пропуску до приміщення Суду перевіряється температурний скринінг співробітників суду, відвідувачів суду та пропонується скористатися дезінфектором для рук.

2.6. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.7. До будівлі Суду з обов’язковим відображенням працівниками Служби в Журналі відвідувачів відомостей про таких осіб, а також із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

Якщо особи, які беруть участь у розгляді кримінальних справ (проваджень), цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення, прибули до приміщення Суду з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп'яніння або психічного розладу, працівник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) повідомляє про це головуючого суддю (колегію суддів) у справі і надалі виконує його/їх вказівки.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує її особу, працівник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату Суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

Особи, які відмовились проходити поверхневу перевірку та огляд речей на вимогу працівників Служби, не допускаються до будівлі суду, про що складається Акт про недопущення відвідувача до будівлі суду. Про вказаний факт також доводиться до відома головуючого судді (у разі прибуття особи для участі в судовому засіданні, ознайомлення з матеріалами справи, вчинення інших процесуальних дій) або керівництво суду (в інших випадках).

2.8. Пропуск народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення Суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини».

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщення суду здійснюється за погодженням з головою суду та з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.11. До приміщення Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення Суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника (секретаря судового засідання).

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно - технічної служб тощо пропускаються до приміщення Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Суду, а за їх відсутності - працівника Служби.

2.13. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до приміщення Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, керівництво суду, чергового територіального управління Служби.

2.14. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення Суду, у тому числі до режимних приміщень, та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (окрім випадків пожежі, вибуху та Інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у суді).

2.15.Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно - правовими актами.

2.16. Вхід та вихід до приміщення Суду, особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій, конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною).

2.17. У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службовий аварійний вихід (вхід).

2.18 Пропуск до режимних приміщень адміністративних будівель Суду працівників аварійно-рятувальних, медичних служб, пожежної охорони тощо у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників режимно-секретного органу, а за їх відсутності – працівника Служби.

 3. Особливі умови доступу у режимне приміщення Артемівського міськрайонного суду Донецької області

3.1. У режимне приміщення Артемівського міськрайонного суду Донецької області дозволяється заходити відповідно до окремого списку осіб, який розробляється РСО суду та затверджується головою суду, для роботи з секретними документами лише посадовим особам Артемівського міськрайонного суду Донецької області, які відповідно до номенклатури посад працівників Артемівського міськрайонного суду Донецької області, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, мають допуск та право доступу до роботи з секретними документами і які мають безпосереднє відношення до проведення в приміщенні секретних робіт.

3.2. Також для роботи з секретними документами до режимного приміщення мають право заходити відряджені особи з інших установ, організацій за письмовим дозволом голови Артемівського міськрайонного суду Донецької області або особи, яка виконує його обов’язки, за наявності припису на виконання завдання та довідки про наявність допуску до державної таємниці, про що повідомляється відповідальній особі режимно-секретного органу Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

3.3. До приміщення дозволяється заходити кур’єрам урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для передачі та отримання секретної пошти. Але вказаним особам забороняється проходити за дерев’яний бар’єр режимного приміщення.

3.4. Доступ у режимні приміщення осіб, які не мають безпосереднього відношення до проведення в цих приміщеннях секретних робіт, може бути дозволено в разі виникнення службової потреби головою Артемівського міськрайонного суду Донецької області або особою, яка виконує його обов’язки, та відповідальною особою режимно-секретного органу Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

3.5. Доступ в режимне приміщення осіб визначається поіменним списком таких осіб, що підписується відповідальною особою режимно-секретного органу Артемівського міськрайонного суду Донецької області та затверджується головою Артемівського міськрайонного суду Донецької області. Прибирання та інші господарські роботи в режимному приміщенні проводяться тільки в присутності відповідальної особи режимно-секретного органу.

3.6. Доступ іноземних осіб і осіб без громадянства в режимне приміщення Артемівського міськрайонного суду Донецької області заборонений.

3.7. Під час надзвичайних ситуацій режим доступу до РСО регулюється Інструкцією на випадок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації, тощо) в Артемівському міськрайонному суді Донецької області.

3.8. Контроль за доступом до режимного приміщення суду в неробочий час регулюється Інструкцією з порядку здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з-під охорони режимного приміщення в Артемівському міськрайонному суді Донецької області.

 4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення Суду

4.1 Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні, зміст якої доводиться працівником апарату суду (судовим розпорядником, секретарем судового засідання) до відома працівників Служби на посту охорони та усіх осіб, які з’явились в судове засідання.

4.2.Забороняється пропуск до Суду осіб:

4.3. До приміщення, а в окремих випадках і на прилеглу територію суду, з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними зарядами несмертельної дії; балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії; іншими спеціальними засобами особистого захисту (далі - зброя), допускаються, в установленому цими Правилами порядку, працівники правоохоронних органів, фельд’єгерської служби та служби спеціального зв’язку під час виконання ними службових обов’язків, а також судді, працівники апарату Суду при пред’явленні ними відповідного дозволу па право зберігання, носіння і перевезення такої зброї (якщо дозвіл необхідний).

4.4. Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, а також за наявності відповідного наказу голови Суду (особи, яка виконує його обов'язки), забороняється пропуск до будівлі Суду осіб:

1)  з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою тіла;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

 4.5. Під час дії карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів, допуск до залу судових засідань осіб, які не є учасниками справи, здійснюється за погодженням співробітників Служби з головуючим суддею з дотриманням усіх санітарних рекомендацій МОЗ України (із вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, з дотриманням соціальної дистанції не менше ніж 1,5м між присутніми у залі судового засідання тощо).

 

 

Керівник апарату Артемівського

міськрайонного суду Донецької області                                                                        В.М. Жеребятьєв

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Територіального управління

Служби судової охорони в Донецькій області                                                                  А.В. Єпур

 

Відповідальна особа

режимно-секретного органу

Артемівського міськрайонного суду

Донецької області                                                                                                           Ю.В. Карабута