flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Увага! Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» - секретаря Артемівського міськрайонного суду Донецької області (1 посада, строково).(ЗАКРИТО)

01 червня 2021, 15:59

 

 

Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 815)ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом керівника апарату

Артемівського міськрайонного суду

Донецької області   

  від 14.05.2021 № 9  

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на вакантну посаду державної служби категорії «В» -

секретаря суду (строково)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, яка надходить на адресу суду та  заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді під час реєстрації судових справ (кримінальних проваджень) та матеріалів.

Проводить роботу зі звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ (кримінальних проваджень). Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.

Забезпечує зберігання судових справ (кримінальних проваджень)  та інших матеріалів.

Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ (кримінальних проваджень), здійснює підготовку іншої статистичної інформації, необхідної в діяльності суду.

Здійснює підготовку судових справ (кримінальних проваджень) для направлення до судів вищих інстанцій.

Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до законодавства. Засвідчує копій судових рішень (документів) у судових справах (кримінальних провадженнях), які передані до канцелярії суду після розгляду справи (кримінального провадження) суддею

Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

Здійснює своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду відомостей про набрання судовим рішенням законної сили після передачі справи до канцелярії суду та направлення таких відомостей до Єдиного Державного реєстру судових рішень»

Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря суду.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 4394 грн;

2) надбавка за вислугу років, премія (у разі встановлення), інші надбавки та доплати відповідно до статей 52 Закону України «Про державну службу»;

3) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами і доповненнями), (далі Порядок проведення конкурсу);

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу, в якому обов’язково зазначається така інформація:

-     прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

-     реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-     підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

-     підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

-     відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Від особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, не вимагається підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби

Інформація приймається до 17 год 00 хв

24  травня 2021 року

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

28 травня 2021 року з 14 год. 00 хв.

Донецька область, м.Бахмут вул.Миру, 5

(тестування на знання законодавства за фізичної присутності кандидатів)

 

Донецька область, м.Бахмут вул.Миру, 5

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гончарова Олена Олександрівна

(0627) 44-17-74

inbox@arm.dn.court.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень  не нижче ступеня молодшого бакалавра

 

2.

Досвід роботи

  Без вимог

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Цифрова грамотність

-          уміння використовувати комп’ютерне обладнання, спеціалізоване програмне забезпечення, офісну техніку;

-          здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

-          навички роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

-          здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-          здатність використовувати відкриті цифрові  ресурси для власного професійного розвитку.

 

2

Відповідальність

-          уважність та зосередженість у роботі;

-          усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків, з дотриманням строків встановлених процедур;

-          усвідомлення рівня відповідальності;

-          усвідомлення необхідності самостійно  шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов»язків;

 

3

Робота з великими масивами інформації

-          вміння систематизувати великий масив інформації

-          здатність виділяти головне, робити чіткі висновки;

 

4

Стресостійкість

-          уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

-          здатність до самоконтролю;

-          здатність до конструктивного ставлення до зворотнього зв’язку.

 

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”
та іншого законодавства

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Знання:

 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

Інструкція з діловодства в місцевих  та апеляційних судах України № 814 від 20.08.2019 року(зі змінами та доповненнями)

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Рішенням Ради Суддів України від 02 березня 2018 року № 17.

 

 

 

 

 

 

 

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017, № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 10.05.2018, № 462 від 05.06.2019, № 844 від 25.09.2019, № 888 від 28.10.2019, № 903 від 03.11.2019, № 98 від 12.02.2020, № 1139 від 18.11.2020}